Daně spojené s vlastnictvím nemovitosti

Daně spojené s vlastnictvím nemovitosti

Udělejte si představu o daních, které je nutné řešit, jste-li vlastníkem nemovitosti.

Daň z nemovitosti: Všechny nemovitosti podléhají roční nominální dani z nemovitosti v závislosti na poloze a velikosti nemovitosti. Typický třípokojový byt (3+1) v centru města bude například podléhat dani okolo 1 000 Kč ročně.

Daň z nabytí nemovitosti: Prodej nemovitostí a s ním spojený převod vlastnického práva podléhá 4% dani z nabytí nemovitostí. Výše daně se určuje z 75% hodnoty místně obvyklé ceny a kupní ceny nemovitosti, vždy z té, která je vyšší. Poplatníkem daně je prodávající a kupující se stává ručitelem. Mohou se však domluvit, že poplatníkem daně bude kupující.

Daň z příjmu: Této dani ve výši 15 % podléhá zisk z prodeje nemovitosti, kterou užívá její majitel k bydlení po dobu kratší než 2 roky nebo 5 let v případě, že v nemovitosti nebydlí. Zisk z pronájmu nemovitostí, jež vlastní fyzické osoby, podléhá rovněž 15% dani z příjmu. V případě, že je nemovitost vlastnictvím společnosti a produkuje zisk, podléhá zdanění 19 %.

DPH z prodeje (novostavby a nově zkolaudované bytové jednotky): Novela zákona o DPH přináší definici bytu a rodinného domu, jež splňují kritéria staveb pro sociální bydlení. Součet všech podlahových ploch bytu pro sociální bydlení nesmí překročit 120 m2. Celková podlahová plocha rodinného domu nesmí překročit 350 m2. Nově postavené objekty, které tato kritéria překračují, podléhají DPH ve výši 21 % z kupní ceny. Stejně vysoké dani (21 % z kupní ceny) obvykle podléhá i prodej komerční nemovitosti.

12.10.2015