Exekuce důchodců v ČR roste

Exekuce důchodců v ČR roste

Dluhy, které dnešní důchodce tíží jsou zpravidla způsobené díky půjčkám, které si berou, aby pomohli svým bližním. Potíže jsou i s kritizovanými předváděcími akcemi, které jsou zaměřeny převážně na nízkou finanční gramotnost důchodců.

Důvody exekučních srážek z důchodů jsou různé. Dluhy často vznikají na prodejních zájezdech, při nákupu dovolené, v důsledku neplacení výživného, nesplácením půjček nebo ručením za ně. Problémem je i situace, kdy senioři musí řešit pokrytí nákladů po smrti partnera. Jelikož při průměrném důchodu 11 300 korun a zaplacení všech složenek důchodcům volné peníze nezůstávají. Exekuční srážky ČSSZ provádí ze všech druhů důchodů, tedy ze starobních, invalidních i pozůstalostních.

V březnu bylo evidováno 84 405 důchodců zatížených exekucí, z nich bylo 52 041 starobních důchodců, 30 964 invalidních důchodců a 1400 důchodců pouze s pozůstalostním důchodem. Exekuce ze starobních důchodů přitom měly nejčastěji ženy.

12.6.2016