Jak se mít v důchodu lépe s doživotní rentou

Život v penzi dnes není jednoduchý, důchody nejsou vysoké, a i když si lidé vytvoří pro důchod určité úspory, tyto se postupně začnou tenčit a lidé začnou řešit, jak získat v penzi další finance. Navíc důchody dnes nerostou stejným tempem jako ceny a výše důchodů je v poměru ke spotřebitelským cenám výrazně nižší než v západní Evropě. Řada zboží a služeb se tak stává pro důchodce nedosažitelná. Řešením může být využití vlastní nemovitosti a získání zpětné hypotéky, resp. doživotní renty – pravidelných měsíčních splátek jako přilepšení k důchodu.

Vlastnictví nemovitosti sebou nese spoustu starostí a rovněž nákladů na údržbu, pojištění, daně atd. A přitom nemovitost Vám může formou zpětné hypotéky finanční prostředky generovat. Spousta důchodců má navíc potomky, kteří jsou finančně zabezpečeni a mají bydlení zajištěné a nemovitost svých rodičů nepotřebují. Jiní zase nemají se svými dětmi a příbuznými dobré vztahy, děti se o ně nestarají, nezajímají ani jim nepomáhají. Někteří žádné potomky dokonce ani nemají. Pro tyto seniory nemá v podstatě další vlastnictví nemovitosti velký smysl a naopak je pro ně smysluplnější si díky doživotní rentě splnit v důchodu svá přání, věnovat se svým zálibám a koníčkům anebo si jen prostě dopřát lepší a důstojnější život. Přitom se pro ně nic nemění, zůstávají bydlet ve svém stejně jako dosud a nemusí se nikam stěhovat.

Rentu lze pak použít např. i na kvalitnější lékařskou péči, drahé léky, vzdělávání, cestování, realizování dosud nesplněných snů anebo prostě jen pro příjemnější život na lepší úrovni než dosud.

Je-li Vám alespoň 65 let a vlastníte nemovitost, pak neváhejte a využijte svou nemovitost pro zlepšení kvality Vašeho života tak, jako už to desítky let dělá řada seniorů v západní Evropě, Kanadě či USA. I v seniorském věku si můžete naplno užívat radosti ze života.

Chcete vědět více?