Největší položkou výdajů českých domácností zůstává bydlení

Největší položkou výdajů českých domácností zůstává bydlení

Až 21 % výdajů tvoří náklady na bydlení včetně energií a vody z celkových výdajů domácností. U osob důchodového věku je to dokonce až 28 % výdajů.

Dalšími významnými položkami jsou jídlo a nealkoholické nápoje, které se podílejí dalšími 20 %. Dopravné tvoří 10,6 % výdajů domácností, podobně jako rekreace, a výdaje na kulturu 9,3%. Na „zdraví“, které tvoří 2,6 % výdajů, české domácnosti vynakládají méně peněz než na alkoholické nápoje či tabák (2,9 %). Výdaje na vzdělání dosahují částky 93 Kč měsíčně na každého člena domácnosti, ve které žijí i děti. U zaměstnaných bezdětných osob tvoří tato částka přibližně 36 Kč na osobu měsíčně. U důchodců již pouze 8 Kč na osobu měsíčně. Za posledních 5 let mají výdaje na bydlení spíše tendenci pomalu klesat, ale výdaje na jídlo od roku 2010 naopak mírně stoupají. Pro zajímavost před čtvrt stoletím tvořily výdaje domácností na jídlo až 26 % výdajů domácností.

23.5.2016