Hypotéka naruby: Průběh a realizace

Hypotéka naruby: Průběh a realizace

Klient, který splňuje vstupní podmínky pro hypotéku naruby (reverzní či zpětnou hypotéku), se obrátí na naši investiční společnost s žádostí o nezávaznou nabídku ceny za výkup nemovitosti (domu či bytu). Vyčíslíme hodnotu nemovitosti, finanční návratnost a učiníme finanční nabídku na jednorázovou výplatu a/nebo doživotní rentu. Sepíšeme kupní smlouvu včetně výplatních podmínek. Částka jednorázového vypořádání je deponována u advokátní kanceláře nebo banky pro zajištění klienta. Katastr zapíše nového vlastníka současně s věcným břemenem doživotního užívání a může proběhnout výplata.

9.9.2015