Hypotéka naruby: Vstupní podmínky, průběh a realizace

Hypotéka naruby: Vstupní podmínky, průběh a realizace

V současné době lze pro získání zpětné (reverzní) hypotéky využít věcně nezatížené nemovitosti v osobním vlastnictví kdekoliv v České republice s aktuální tržní hodnotou od 1 mil. Kč výše, horní hranice není omezena. Další podmínkou je dosažení hranice 70 let u nejmladší osoby s právem doživotního užívání.

Klient, který splňuje vstupní podmínky, se obrátí na naši společnost s žádostí o nezávaznou nabídku. My nemovitost ohodnotíme a učiníme finanční nabídku na jednorázovou výplatu a/nebo doživotní rentu. Následuje vyhotovení kupní smlouvy včetně výplatních podmínek. Částka jednorázového vypořádání je deponována u notáře nebo banky pro zajištění klienta. Katastr zapíše nového vlastníka současně s věcným břemenem doživotního užívání a následně probíhá výplata peněz z úschovy nebo začíná vyplácení renty.

9.9.2015