Hypotéka naruby: Výhody zpětné hypotéky

Hypotéka naruby: Výhody zpětné hypotéky

Mezi hlavní výhody naší zpětné (reverzní) hypotéky patří:

  • využití peněz, které jsou pro seniory při vlastnictví nemovitosti nedostupné
  • úspora penězza pojištění, údržbu a daň z nemovitosti – povinnosti přecházející na nás
  • žádné poplatky za odhad ani uzavření smlouvy, jasné a neměnné podmínky
  • získání finančních prostředkůbez nutnosti se z nemovitosti vystěhovat
  • zřízení věcného břemene, opravňujícího k bydlení obdobně jako vlastnické právo
  • právně výhodnější postavení ve smluvním vztahu s námi má vždy senior
  • celý proces je garantován notářkou, jež sídlí na naší adrese
  • neexistující rizika– vyplácení renty je zajištěno zástavním právem, smluvními pokutami a příp. možností seniora odstoupit od smlouvy bez povinnosti vracet již vyplacenou část renty

11.2.2019