Hypotéka naruby: Zajištění

Hypotéka naruby: Zajištění

Věcné břemeno, stejně tak jako vlastnické právo, patří mezi tzv. věcná práva a podléhá stejné ochraně. Jedná se o absolutní majetkové právo, které je jednostranně nezrušitelné. V praxi to znamená, že bez souhlasu oprávněného z věcného břemene, tedy toho, kdo nemovitost užívá, nelze věcné břemeno zrušit ani vypovědět. Zákon to nedovoluje.  Senioři tak nemusí mít obavu z konání nebo eventuálních nepředpokládaných finančních problémů nabyvatele.

Uvědomujeme si, jak zásadní životní rozhodnutí naši klienti při sjednávání renty musí učinit. Víme, jakou důvěru svým rozhodnutím projevují a že potřebují mít pocit profesionálního a seriózního přístupu. Proto si trvale zakládáme na  profesionalitě poctivém jednání. Plnění všech povinností z naší strany je smluvně velmi přísně ošetřeno a zajištěno tak, aby měl silnější postavení ve smluvním ujednání vždy náš klient – senior. V případě renty nabízíme nejvyšší formu zajištění, kterou vyžadují při poskytování hypoték např. banky, a to zřízení zástavního práva na předmětné nemovitosti ve prospěch seniora. Zástavní právo doprovází notářský zápis.

Jsme přesvědčeni, že námi poskytovaná míra zajištění zájmů klientů je na tak vysoké úrovni, že neexistují žádná reálná rizika, která by klient při zájmu o naší důchodovou rentu podstupoval.

9.9.2015