Nemovitosti z nesplacených hypoték: Pokud s bankou nespolupracujete

Nemovitosti z nesplacených hypoték: Pokud s bankou nespolupracujete

Pokud klient s bankou nekomunikuje, nereaguje na výzvy nebo bance neposkytne náležitou součinnost, začne banka podnikat nápravné kroky. Bude žádat okamžité splacení úvěru, pokud u dlužníka neuspěje, obrátí se na spoludlužníky a ručitele. Dále může uplatnit své zástavní právo k nemovitosti. Nemovitost pak může být prodána v rámci soudem nařízené exekuce či v nedobrovolné dražbě. Z výnosu z prodeje nemovitosti si banka kromě umoření hypotéky uhradí také veškeré vynaložené náklady. Zbytek zůstane dlužníkovi. Problém vznikne tehdy, když výnos na splacení úvěru nestačí. Dlužník přijde o nemovitost a část dluhu mu stále zbývá doplatit. To se může lehce stát, když dojde k poklesu cen na trhu nemovitostí. Banka rovněž může nesplácené hypotéky prodat jako klasické pohledávky formou veřejných aukcí na internetu nebo přímo např. subjektům z realitní branže či právníkům, kteří dobře znají právní způsoby, jakým způsobem s dlužníky jednat. A najednou dlužíte místo banky tvrdým právníkům…

9.9.2015