Nemovitosti z nesplacených hypoték: Spolupracujte s bankou

Nemovitosti z nesplacených hypoték: Spolupracujte s bankou

V případě finančních potíží, které mají dopad na splácení hypotéky či úvěru (nejčastějšími příčinami bývá ztráta nebo změna zaměstnání, dlouhodobé onemocnění, úraz, mateřská dovolená, rozvod, úmrtí člena rodiny s rozhodujícím příjmem, neúspěchy v podnikání), je třeba okamžitě informovat svou banku. Nejlépe ještě předtím, než budete ve zpoždění s nejbližší pravidelnou splátkou. Jinak Vám začnou nabíhat nemalé sankční úroky (penále). Banky se v takové situaci snaží vyjít svým klientům vstříc, jelikož je to v jejich vlastním zájmu. Každý případ se řeší individuálně v závislosti na tom, co platební neschopnost způsobilo a zda jde o trvalý nebo pouze dočasný výpadek příjmu.

Přístupy bank se liší, nejčastěji se používají následující opatření:

  • dočasný odklad splátek jistiny, kdy klient platí pouze úroky,
  • dočasné přerušení splácení, kdy klient nemusí neplatit nic,
  • prodloužení doby splatnosti úvěru, čímž se trvale sníží výše pravidelné splátky,
  • vytvoření individuálního splátkového kalendáře,
  • úprava úrokové sazby,
  • přistoupení další osoby k dluhu.

Ne každá banka umožní všechno a každá má pro tyto úpravy svou vlastní metodiku. I kdyby však žádné z výše uvedených opatření nebylo ve Vašem případě možné, včasné informování a komunikace s bankou Vám rozhodně pomůže.

30.9.2015