Privatizace: Postup při realizaci

Privatizace: Postup při realizaci

V případě zájmu Vám zpracujeme nabídku. Pokud se dohodneme, následně podepíšeme smlouvu o smlouvě budoucí kupní tak, abyste měli jistotu zajištění financování ještě před Vaším podpisem kupní smlouvy s obcí. Následně probíhá zajištění platby notářským zápisem, úhrada kupní ceny obci, podpis kupní smlouvy, složení zbylé části kupní ceny do úschovy, převod na katastru, předání bytu, převod energií a služeb a výplata peněz z úschovy.

9.9.2015