Výkup nemovitostí: Výkup družstevních bytů (podílů)

Výkup nemovitostí: Výkup družstevních bytů (podílů)

Oproti bytům v osobním vlastnictví je u družstevních bytů zapotřebí zvážit i fakt, že se na jejich nákup často nedají přímo použít prostředky z hypotečního úvěru. Jednání s bytovými družstvy jsou často zdlouhavá a velmi komplikovaná, pokud se jedná např. o splacení anuity, vyvázání bytu z úvěru družstva nebo převod družstevního bytu do osobního vlastnictví po uplynutí příslušné lhůty apod. Proto je nutné si uvědomit, že samotný prodej družstevního podílu může být ještě zdlouhavější a Vám tak takovýto prodej může způsobit další problémy v boji s časem. Přesto jsme připraveni daný případ vyřešit k Vaší spokojenosti.

19.2.2019