Záchrana nemovitosti: Zrušení dražby

Záchrana nemovitosti: Zrušení dražby

K exekuční dražbě dochází v případě, kdy dlužník dlouhodobě neplatí své závazky a je mu exekutorem majetek či nemovitost zabavena. Dražba je tedy prodej, který je nabízen ke koupi zájemcům a prodá se tomu, kdo nabídne nejvyšší částku. Výtěžkem jsou poté pokryty pohledávky věřitelů a náklady exekutora. Pokud je již vydána tzv. dražební vyhláška, která určuje, kdy, kde a za jakých podmínek bude probíhat dražba, tak by to pro Vás měl být varovný a zároveň poslední signál. Nemovitosti vydražené v dražbě zpravidla bývají prodány za  50 – 80 % tržní ceny, což ve většině případů nepokryje ani výši Vašich dluhů.

Prvním krokem, jak exekuční dražbě zabránit, je řešit dražbu včas, a to tak, že musí dojít k uhrazení nákladů exekutora a dlužné částky věřitelům, aby následně mohla být nemovitost zbavena exekučního omezení s nemovitostí nakládat (tkzv. Inhibitoria), čímž dojde k navrácení disponibilního práva vlastníka nemovitosti. Snadno se totiž může stát, že při prodlení Vaše dluhy narostou, nebo může být na vyplacení opravdu již pozdě a exekuční dražbou často přijdete o majetek daleko vyšší, než byla dlužná částka. V případě Vaší včasné reakce Vás zastoupíme při jednání s dalšími stranami (exekutor, úřad, věřitelé), zabráníme exekuční dražbě a vyřešíme Vaši situaci.

9.9.2015